Sprostowanie

Czerwiec 04, 2016

W związku z oświadczeniem z 31 maja w sprawie wydarzeń na spotkaniu Rady Górnośląskiej 30 maja 2016, a sygnowanym przez zarząd DURŚ, chcielibyśmy pewne rzeczy sprostować. Oświadczenie wydali dwaj członkowie zarządu, odpowiedzialni za politykę informacyjną, bez uzgodnienia treści i bez akceptacji przez członków zarządu. . Oświadczenie zawierało jedną nieprawdziwą informację i kilka nieścisłości oraz zostało zilustrowane wulgarną grafiką. Decyzją większości członków zarządu DURŚ, ci dwaj członkowie zostali natychmiast zawieszeni w prawach członków zarządu za samowolne wypowiadanie się w cudzym imieniu, podawanie nieprawdziwych i nieścisłych informacji oraz stosowanie wulgaryzmów, nie przystających do śląskich standardów kultury, a o ich dalszym losie zdecyduje Komisja Rewizyjna.

Dziękujemy przewodniczącej Rady Górnośląskiej p. Mirelli Dąbek za sprostowanie, z którym się w pełni zgadzamy. W żadnym wypadku nie usprawiedliwiamy zawieszonych członków naszego zarządu, ale musimy nadmienić, że cała sytuacja została sprowokowana kuriozalnym (chociaż w pełni zgodnym z regułami RG), nagłym wnioskiem p. Tomaszewskiego o nieprzyjmowanie nowych członków do czasu zakończenia prac nad statutem, w sytuacji, gdy naszą organizację zaproszono do akcesji. Naszym zdaniem oraz przewodniczącej Rady Górnośląskiej, a w naszym odczuciu również około połowy organizacji w RG reprezentowanych, elementarne zasady kultury wymagałyby, by taki wniosek zgłosić wcześniej i nie zapraszać nas do akcesji lub złożyć taki wniosek dopiero po przegłosowaniu naszej akcesji.

Bez wątpienia autorzy oświadczenia, którzy znają p. Tomaszewskiego, jako bardzo aktywnego działacza RAŚ, powinni wiedzieć, że ten wniosek złożył w imieniu stowarzyszenia Silesia Schola, które akurat reprezentował, a nie w imieniu RAŚ, co niniejszym prostujemy. Nie zmienia to jednak faktu, że postępowanie p. Tomaszewskiego uważamy za brak szacunku i kultury wobec przedstawicieli naszej organizacji, poczyniony zgodnie z regułami demokracji, ale nie ze śląską kindersztubą, bowiem na Śląsku gości w ten sposób się nie traktuje, co podkreślała sama przewodnicząca Rady Górnośląskiej. Natomiast poziom kultury naszych przeciwników w dyskusji na forum publicznym („DURŚ funkcjonuje w oparach pewnego rybnickiego towarzystwa starszych panów z wiecznie czerwonymi nosami”) i ataki na działaczy DURŚ, nie będących nawet członkami zarządu, pozostawiamy bez komentarza.

Mamy nadzieję, że reszta śląskich organizacji również będzie wspierać standardy dobrego zachowania w przestrzeni publicznej, bo wzajemne obrażanie w internecie tylko zniechęca mieszkańców do śląskości, dlatego nie będziemy uczestniczyć w przepychankach na portalach społecznościowych, stąd nasza decyzja o zawieszeniu w prawach członka tych dwóch osób. Liczymy, że staniemy się przykładem merytorycznej dyskusji wolnej od obelg, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z każdą śląska organizacja jeżeli przyniesie to tylko korzyści dla Śląska i Ślązaków.

Ze swojej strony zapewniamy, że dalej bez względu na przeciwności,będziemy prowadzić działalność, zwiazaną z edukacją regionalną na całym Górnym Śląsku

Zarząd DURŚ

Sorry, the comment form is closed at this time.