Oświadczenie DURŚ w sprawie słów wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka na temat edukacji na Śląsku.

Maj 16, 2016

W odpowiedzi na słowa wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, które pojawiły się na łamach tygodnika „wSieci” (nr 20/2016), Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich pragnie ustosunkować się do wypowiedzi wojewody, który jak twierdzi:

Że polskość jest atrakcyjna, piękna, że Ślązacy ginęli za to, by ich ojcowizna była częścią państwa polskiego. To wielkie dziedzictwo, wielkie zobowiązanie. I powiem panom, że ten duch jest na Śląsku żywy.

Wbrew mitom propagandowym pana wojewody nie więcej, niż zaledwie kilka procent Ślązaków walczyło o przyłączenie Górnego Śląska do Polski i to jako autonomicznego województwa (co gwarantowała ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920). Ci którzy bronili pozostania Górnego Śląska w Niemczech (jako autonomicznej prowincji Prus lub niezależnego kraju związkowego Niemiec) też byli Ślązakami i to w większości słowiańskimi, a stanowili podobny odsetek mieszkańców Górnego Śląska, jak powstańcy. Obie strony były wspierane posiłkami z zewnątrz. Natomiast wielokrotnie większą częścią Ślązaków, niż obie ze sobą walczące, bo stanowiącą blisko połowy dorosłych mieszkańców Górnego Śląska, byli w roku 1921 członkowie Związku Górnoślązaków, który stał na stanowisku narodowej odrębności Ślązaków i forsował niepodległość Górnego Śląska.

 

DURŚ stanowczo protestuje przeciwko propagandowemu praniu mózgów i faszerowaniu młodych Ślązaków mitami, legendami i kłamstwami w miejsce rzetelnej wiedzy historycznej. Tym bardziej z niepokojem odbieramy słowa wojewody, które pojawiły się w dalszej części wywiadu, a które dotyczą edukacji na Śląsku:

Bardzo liczę na to, że nowe władze kuratorium oświaty zaangażują się w promowanie polskości w szkołach. Sam też będę wspierał działania społeczne w tym obszarze.

Istnieje bowiem realne zagrożenie, że w oparciu o wcześniej formułowane tezy niezgodne z faktami historycznymi, szkoły na Śląsku w niedługim czasie staną się miejscem indoktrynacji dla młodych Ślązaków, gdzie historia Śląska zostanie zmanipulowana na rzecz szerzenia politycznie poprawnej narracji historycznej.  Jako stowarzyszenie zajmujące się między innymi edukacją regionalną i promocją kultury śląskiej wśród młodego pokolenia, nie możemy się na to zgodzić i z całą pewnością będziemy bronić naszej kultury, historii i tradycji na forum ogólnośląskim.

Zarząd DURŚ

Sorry, the comment form is closed at this time.