Nowoczesny Śląsk

Zapraszamy do zapoznania się z tym jaki powinien byc Nowoczesny Śląsk…

Na Śląskiej ziemi żyli w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu różnorodności Ślązacy, Niemcy, Polacy, Morawianie, Czesi, Austriacy i Żydzi. Nawiązując do tej tradycji, w poczuciu odpowiedzialności wobec Śląska i jego mieszkańców, w dążeniu do odnowienia Regionu ŚLĄSK przez wzmocnienie wolności, tożsamości, demokracji i samorządności obywatelskiej, w duchu solidarności i otwartości wobec świata, zdecydowani żyć w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu różnorodności, świadomi wspólnych osiągnięć i odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, pewni, że wolny jest tylko ten, kto korzysta ze swej wolności i że siłę społeczeństwa, mierzy się dobrem słabych.

Zapoznaj się z naszą wizją nowoczesnego Śląska.