Mysłowice „Zdobyte”!

Czerwiec 08, 2016

Dzięki staraniom DURŚ w kolejnym mieście Górnego Śląska od 1 września 2016 r w 4 klasach mysłowickich szkół podstawowych będzie nauczana 1 lekcja tygodniowo edukacji regionalnej.

We wtorek 7 czerwca 2016r w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach odbyła się konferencja nauczycieli regionalistów mysłowickich szkół podstawowych. Tematem konferencji była edukacja regionalna, która ma wejść jako dodatkowy przedmiot do klas czwartych odwrześnia. Nauczyciele z Mysłowic chcieli zapoznać się z modelem edukacji regionalnej wypracowanym w Rybniku.

Organizatorem tej konferencji była pani Gabriela Laufer – dyrektor SP 17 w Mysłowicach-Krasowach. Po przywitaniu obecnych pani Dyrektor przedstawiła prelegentów: Józefa Porwoła – prezesa Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich i Alojzego Zimończyka – konsultanta rybnickiego WOM-u.

Prezes DURŚ przedstawił starania stowarzyszenia DURŚ o wprowadzenie lekcji edukacji regionalnej do rybnickich szkół podstawowych. Omówił także profil działalności DURŚ w innych zakresach podkreślając wydarzenie, jakim co roku jest dyktando po śląsku, zorganizowane już po raz trzeci w Rybniku. Zapowiedział czasopismo dla nauczycieli RECHTOR i uruchomienie platformy edukacyjnej e-RECHTOR.

Następnie A. Zimończyk przedstawił program „Górny Śląsk – program edukacji regionalnej dla wszystkich etapów kształcenia” oraz jego modyfikację „Rybnik na Górnym Śląsku” wzbogaconą o wiedzę o swoim mieście i podstawy „Godki śląskiej”. Zachęcił też nauczycieli do zbierania tekstów śląskich, do czego potrzebna jest podstawowa znajomość zasad kodyfikacji języka śląskiego.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a nauczyciele upewnili się, że nie zostaną pozostawieni sami w tej nowej dla nich sytuacji. Stowarzyszenie DURŚ będzie wspierać tę edukację publikacjami w czasopiśmie RECHTOR, które ma być forum wymiany doświadczeń nauczycieli regionalistów. Pomocą będą także stale aktualizowane i wzbogacane zasoby platformy e-RECHTOR. Będziemy też starać się, by zainteresować ośrodki doskonalenia nauczycieli formami doskonalenia skierowanymi do nauczycieli regionalistów oraz że dołożymy wszelkich starań, żeby edukacja regionalna w Mysłowicach zakończyła się takim samych sukcesem jak w Rybniku.

Sorry, the comment form is closed at this time.