DURŚ młodzi Ślązacy na Marszu Autonomii

Lipiec 12, 2015

11 lipca 2015 roku ulicami Katowic przeszedł IX Marsz Autonomii. Kolejny już raz mieszkańcy regionu wyrazili swoje poparcie względem idei decentralizacji Polski, uznania Ślązaków za mniejszość etniczną oraz uznania śląskiego za język regionalny. Wydarzenie jak zwykle ściągnęło tłumy ludzi w różnym wieku. Ta edycja była jednak szczególna, bowiem wśród uczestników pochodu, pojawiła się pierwszy raz grupa, wspierająca interesy młodych Ślązaków. Reprezentacja DURŚ przeszła wspólnie ulicami Katowic z wielkim transparentem „DURŚ Młodzi Ślązacy”, nawołując przy okazji młodych ludzi do przyłączenia się w pochodzie. Celem naszego uczestnictwa w tym wydarzeniu, było zaakcentowanie szczególnego przywiązania młodego pokolenia mieszkańców Śląska do śląskiej kultury, tradycji oraz wykazanie troski o los naszej ziemi.

Sorry, the comment form is closed at this time.