Dzień Demokracji: “DEMOKRACJA TO DECENTRALIZACJA”

Czerwiec 04, 2016

Demokracja to forma rządów w której władzę sprawują obywatele, my popieramy inne środowiska śląskie które od lat wskazują, iż dopełnieniem demokracji jest decentralizacja państwa w taki sposób aby obywatele mieli jeszcze większy wpływ na swoje otoczenie, rządy i państwo.
Dlatego dzisiaj w dniu demokracji składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia, liczymy, że wartości demokratyczne w Polsce będą poszanowane i że szybko doczekamy się demokracji w pełnym wymiarze w którym to nie centrala będzie decydować o tym co powinni chcieć obywatele mieszkający na danym obszarze, a to obywatele będą mogli się w końcu jednoczyć regionalnie i decydować o swoim najbliższym otoczeniu.

Dlatego jako DEMOKRATYCZNA Unia Regionalistów Śląskich będziemy wspierać demokratyczne wartości, których w naszym rozumieniu nie da się zrozumieć bez państwa zdecentralizowanego.
Demokracja to również pluralizm polityczny, a ten na Śląsku zawsze miał się dobrze, na przestrzeni ostatniego stulecia Śląsk był miejscem istnienia wielu organizacji i partii śląskich o różnych poglądach (od prawicy po lewicę, od Śląskiej Partii Ludowej po Śląską Partię Socjaldemokratyczną).
Na przestrzeni dziesięcioleci Ślązacy pokazali, że demokracja jest dla nich wartością,  że potrafią i chcą decydować za siebie.
My mamy nadzieję,że wspólnie przybliżamy się do tego waloru śląskiego, w którym to nie organizacyjna etykietka decyduje, a praca na rzecz śląska i Ślązaków.
Dlatego w dniu święta demokracji składamy Ślązakom najserdeczniejsze życzenia, mamy nadzieję, że wkrótce również doczekamy się prawdziwej decentralizacji!

DURŚ DLA DEMOKRACJI I DECENTRALIZACJI!

Sorry, the comment form is closed at this time.