List otwarty Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich

W tych trudnych czasach dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla całej idei samorządności przyjęliśmy z zadowoleniem i zainteresowaniem informację o rozpoczęciu działań w celu powołania Śląskiej Partii Regionalnej. Dzisiaj władza centralna jest zjednoczona i coraz częściej decyduje o rzeczach dla nas ważnych, odbierając nam resztki samorządności, które wywalczyliśmy w czasach transformacji. Marzymy, aby ŚPR była partią wielu nurtów, wielu liderów, zrzeszającą wiele punktów widzenia, bogatą w swojej różnorodności, ale zjednoczoną w obronie naszych śląskich wartości i stojącą murem za naszą wspólną wizją pogłębionej samorządności i decentralizacji Państwa Polskiego.

Read More

16 Grudnia 2016 w wolnej Polsce…

Apelujemy do reszty środowiska śląskiego o reakcję na zaistniałą sytuację. Pokażmy Polsce, że Ślązacy nie godzą się na zakulisowe „zmiany zasad”.

Read More